Bảng giá dây chằng hàng tăng đơ mới nhất [Cập nhật 5/2021]

05/05/2021 | 307 |
0 Đánh giá

Bảng giá dây chằng hàng tăng đơ mới nhất [Cập nhật 5/2021], bảng giá này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật, *Lưu ý giá này còn phụ thuộc vào số lượng hàng mà bạn đặt. Chúng tôi chỉ cập nhật bảng giá ngay có sự thay đổi lớn về giá dây chằng hàng tăng đơ, khách hàng có thể đăng ký nhận bảng giá qua email hàng tháng bằng cách đăng ký nhận tin.

1. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 5 TẤN

No MÃ SP MÔ TẢ GIÁ BÁN LẺ
1 5500500-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x5m cam không móc 176.000
2 5500600-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x6m cam không móc 193.000
3 5500700-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x7m cam không móc 211.000
4 5500800-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x8m cam không móc 228.000
5 5500900-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x9m cam không móc 245.000
6 55001000-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x10m cam không móc 263.000
7 5510500-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x5m cam móc J 219.000
8 5510600-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x6m cam móc J 237.000
9 5510700-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x7m cam móc J 254.000
10 5510800-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x8m cam móc J 271.000
11 5510900-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x9m cam móc J 289.000
12 55101000-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x10m cam móc J 306.000
13 55101200-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50x12m cam móc J 341.000
14 5510SE-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50 phần ngắn 114.000
15 5510LE600-O Dây chằng tăng đơ 5T bản 50 phần dài x 6m 187.000

(*Lưu ý): Đối với giá bán sỉ sẽ phụ thuộc vào đơn hàng số lượng của từng doanh nghiệp, là một đơn vị chuyên sản xuất chúng tôi luôn hỗ trợ giá tốt nhất cho khách hàng và đối tác mua sỉ.

2. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 3 TẤN

No MÃ SP MÔ TẢ GIÁ BÁN LẺ
16 5300500-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m cam không móc 124.000
17 5300600-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m cam không móc 133.000
18 5300700-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m cam không móc 143.000
19 5300800-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m cam không móc 153.000
20 5300900-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m cam không móc 163.000
21 53001000-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m cam không móc 173.000
22 5310500-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m cam móc J 132.000
23 5310600-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m cam móc J 161.000
24 5310700-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m cam móc J 176.000
25 5310800-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m cam móc J 186.000
26 5310900-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m cam móc J 196.000
27 53101000-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m cam móc J 206.000
28 53101200-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x12m cam móc J 226.000
29 5310SE-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần ngắn 91.000
30 5310LE600-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần dài x 6m 78.000
31 5300500-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m trắng không móc 116.000
32 5300600-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m trắng không móc 125.000
33 5300700-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m trắng không móc 133.000
34 5300800-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m trắng không móc 142.000
35 5300900-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m trắng không móc 150.000
36 53001000-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m trắng không móc 158.000
37 5310500-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x5m trắng móc J 149.000
38 5310600-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x6m trắng móc J 157.000
39 5310700-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x7m trắng móc J 166.000
40 5310800-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x8m trắng móc J 174.000
41 5310900-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x9m trắng móc J 183.000
42 53101000-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x10m trắng móc J 191.000
43 53101200-W Dây chằng tăng đơ 3T bản 50x12m trắng móc J 208.000
44 5310SE-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần ngắn 91.000
45 5310LE600-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 50 phần dài x 6m 70.000
46 4300300-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x3m cam không móc 112.000
47 4300500-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x5m cam không móc 131.000
48 4300600-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x6m cam không móc 141.000
49 4300700-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x7m cam không móc 151.000
50 4300800-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x8m cam không móc 161.000
51 4300900-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x9m cam không móc 170.000
52 43001000-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x10m cam không móc 180.000
53 4310300-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x3m cam móc J 147.000
54 4310400-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x4m cam móc J 157.000
55 4310500-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x5m cam móc J 167.000
56 4310600-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x6m cam móc J 176.000
57 4310700-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x7m cam móc J 186.000
58 4310800-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x8m cam móc J 196.000
59 4310900-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x9m cam móc J 206.000
60 43101000-O Dây chằng tăng đơ 3T bản 38x10m cam móc J 216.000

(*Lưu ý): Các bảng giá trong bài viết được cập nhật theo tháng, và giá này sẽ biến đổi khi giá nguyên liệu vật sản xuất chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật sớm nhất bảng giá nếu có sự biến động giá

3. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 2 TẤN

No MÃ SP MÔ TẢ GIÁ BÁN LẺ
61 4200300-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m cam không móc 64.000
62 4200500-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m cam không móc 79.000
63 4200600-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m cam không móc 86.000
64 4200700-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m cam không móc 93.000
65 4200800-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m cam không móc 101.000
66 4200900-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m cam không móc 108.000
67 42001000-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m cam không móc 116.000
68 4210SE-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38 phần ngắn cam 51.000
69 4210300-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m cam móc J 84.000
70 4210400-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x4m cam móc J 92.000
71 4210500-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m cam móc J 99.000
72 4210600-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m cam móc J 107.000
73 4210700-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m cam móc J 114.000
74 4210800-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m cam móc J 121.000
75 4210900-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m cam móc J 129.000
76 42101000-O Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m cam móc J 136.000
77 4200300-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m đen không móc 61.000
78 4200500-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m đen không móc 75.000
79 4200600-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m đen không móc 81.000
80 4200700-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m đen không móc 88.000
81 4200800-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m đen không móc 95.000
82 4200900-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m đen không móc 101.000
83 42001000-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m đen không móc 108.000
84 4210SE-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38 phần ngắn đen 50.000
85 4210300-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m đen móc J 82.000
86 4210500-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m đen móc J 95.000
87 4210600-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m đen móc J 102.000
88 4210700-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m đen móc J 108.000
89 4210800-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m đen móc J 115.000
90 4210900-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m đen móc J 122.000
91 42101000-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m đen móc J 128.000
92 3200200-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x2m đen không móc 53.000
93 3200300-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x3m đen không móc 58.000
94 3200400-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x4m đen không móc 64.000
95 3200500-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x5m đen không móc 70.000
96 3200600-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x6m đen không móc 76.000
97 3200700-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x7m đen không móc 82.000
98 3200800-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x8m đen không móc 87.000
99 3200900-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x9m đen không móc 93.000
100 32001000-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x10m đen không móc 99.000
101 3210SE-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30 phần ngắn đen 16.000
102 3210300-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x3m đen móc J 78.000
103 3210500-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x5m đen móc J 90.000
104 3210600-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x6m đen móc J 96.000
105 3210700-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x7m đen móc J 102.000
106 3210800-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x8m đen móc J 107.000
107 3210900-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x9m đen móc J 113.000
108 32101000-B Dây chằng tăng đơ 2T bản 30x10m đen móc J 119.000
109 4200300-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m trắng không móc 59.000
110 4200500-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m trắng không móc 71.000
111 4200600-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m trắng không móc 77.000
112 4200700-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m trắng không móc 83.000
113 4200800-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m trắng không móc 89.000
114 4200900-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m trắng không móc 95.000
115 42001000-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m trắng không móc 101.000
116 4210300-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x3m trắng móc J 79.000
117 4210500-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x5m trắng móc J 91.000
118 4210600-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x6m trắng móc J 97.000
119 4210700-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x7m trắng móc J 103.000
120 4210800-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x8m trắng móc J 109.000
121 4210900-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x9m trắng móc J 115.000
122 42101000-W Dây chằng tăng đơ 2T bản 38x10m trắng móc J 121.000

(*Lưu ý): Đối với khách hàng mua lẻ đặt hàng trực tiếp từ website sẽ có giá tốt nhất nhân viên sẽ thông báo đến khách hàng giá + chi phí ship hàng.

Để đặt các mẫu dây chằng hàng tăng đơ trưc tiếp tại website ( Giá tốt nhất + Các chế độ bảo hành nhất định từ đơn vị sản xuất)

đặt mua các mẫu dây chằng hàng tăng đơ

4. BẢNG GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 1.5 TẤN

No MÃ SP MÔ TẢ GIÁ BÁN LẺ
123 2200200-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m cam không móc 47.000
124 2200300-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m cam không móc 53.000
125 2200400-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m cam không móc 59.000
126 2200500-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m cam không móc 65.000
127 2200600-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m cam không móc 72.000
128 2200700-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m cam không móc 78.000
129 2200800-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m cam không móc 84.000
130 2200900-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m cam không móc 90.000
131 22001000-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m cam không móc 97.000
132 2210SE-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25 cam phần ngắn 42.000
133 2210200-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m cam móc J 65.000
134 2210300-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m cam móc J 71.000
135 2210400-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m cam móc J 78.000
136 2210500-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m cam móc J 84.000
137 2210600-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m cam móc J 90.000
138 2210700-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m cam móc J 96.000
139 2210800-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m cam móc J 103.000
140 2210900-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m cam móc J 109.000
141 22101000-O Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m cam móc J 115.000
142 2200200-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m đen không móc 47.000
143 2200300-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m đen không móc 53.000
144 2200400-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m đen không móc 59.000
145 2200500-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m đen không móc 65.000
146 2200600-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m đen không móc 72.000
147 2200700-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m đen không móc 78.000
148 2200800-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m đen không móc 84.000
149 2200900-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m đen không móc 90.000
150 22001000-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m đen không móc 97.000
151 2210SE-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25 đen phần ngắn 42.000
152 2210200-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m đen móc J 65.000
153 2210300-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m đen móc J 71.000
154 2210400-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m đen móc J 78.000
155 2210500-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m đen móc J 84.000
156 2210600-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m đen móc J 90.000
157 2210700-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m đen móc J 96.000
158 2210800-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m đen móc J 103.000
159 2210900-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m đen móc J 109.000
160 22101000-B Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m đen móc J 115.000
161 2200200-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m xanh không móc 48.000
162 2200300-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m xanh không móc 55.000
163 2200400-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m xanh không móc 61.000
164 2200500-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m xanh không móc 68.000
165 2200600-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m xanh không móc 75.000
166 2200700-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m xanh không móc 82.000
167 2200800-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m xanh không móc 88.000
168 2200900-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m xanh không móc 95.000
169 22001000-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m xanh không móc 102.000
170 2210SE-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25 xanh phần ngắn 42.000
171 2210200-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x2m xanh móc J 67.000
172 2210300-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x3m xanh móc J 73.000
173 2210400-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x4m xanh móc J 80.000
174 2210500-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x5m xanh móc J 87.000
175 2210600-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x6m xanh móc J 94.000
176 2210700-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x7m xanh móc J 101.000
177 2210800-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x8m xanh móc J 107.000
178 2210900-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x9m xanh móc J 114.000
179 22101000-BL Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25x10m xanh móc J 121.000

5. GIÁ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ LOẠI TẢI TRỌNG 0.8 TẤN

No MÃ SP MÔ TẢ GIÁ BÁN LẺ
180 2100200-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m cam không móc 39.000
181 2100300-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m cam không móc 46.000
182 2100400-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m cam không móc 52.000
183 2100500-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m cam không móc 58.000
184 2100600-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m cam không móc 64.000
185 2100700-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m cam không móc 71.000
186 2100800-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m cam không móc 77.000
187 2100900-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m cam không móc 83.000
188 21001000-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m cam không móc 89.000
189 2110SE-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25 cam phần ngắn 38.000
190 2110200-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m cam móc J 66.000
191 2110300-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m cam móc J 72.000
192 2110400-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m cam móc J 78.000
193 2110500-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m cam móc J 84.000
194 2110600-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m cam móc J 91.000
195 2110700-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m cam móc J 97.000
196 2110800-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m cam móc J 103.000
197 2110900-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m cam móc J 109.000
198 21101000-O Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m cam móc J 116.000
199 2100200-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m đen không móc 39.000
200 2100300-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m đen không móc 46.000
201 2100400-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m đen không móc 52.000
202 2100500-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m đen không móc 58.000
203 2100600-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m đen không móc 64.000
204 2100700-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m đen không móc 71.000
205 2100800-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m đen không móc 77.000
206 2100900-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m đen không móc 83.000
207 21001000-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m đen không móc 89.000
208 2110SE-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25 đen phần ngắn 37.000
209 2110200-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m đen móc J 66.000
210 2110300-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m đen móc J 72.000
211 2110400-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m đen móc J 78.000
212 2110500-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m đen móc J 84.000
213 2110600-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m đen móc J 91.000
214 2110700-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m đen móc J 97.000
215 2110800-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m đen móc J 103.000
216 2110900-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m đen móc J 109.000
217 21101000-B Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m đen móc J 116.000
218 2100200-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m xanh không móc 40.000
219 2100300-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m xanh không móc 47.000
220 2100400-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m xanh không móc 54.000
221 2100500-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m xanh không móc 61.000
222 2100600-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m xanh không móc 68.000
223 2100700-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m xanh không móc 74.000
224 2100800-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m xanh không móc 81.000
225 2100900-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m xanh không móc 88.000
226 21001000-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m xanh không móc 95.000
227 2110SE-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25 xanh phần ngắn 39.000
228 2110200-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x2m xanh móc J 67.000
229 2110300-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x3m xanh móc J 74.000
230 2110400-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x4m xanh móc J 81.000
231 2110500-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x5m xanh móc J 87.000
232 2110600-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x6m xanh móc J 94.000
233 2110700-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x7m xanh móc J 101.000
234 2110800-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x8m xanh móc J 108.000
235 2110900-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x9m xanh móc J 115.000
236 21101000-BL Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25x10m xanh móc J 121.000

ĐỂ KIỂM TRA VÀ NHẬN BẢNG GIÁ KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN KÈM CÁC PHÍ VAT + CHIẾT KHẤU CHO ĐƠN HÀNG, BẠN NHẤN VÀO NÚT ĐĂNG KÍ ĐIỀN THÔNG TIN VÀ SỐ LƯỢNG TĂNG ĐƠ MUỐN ĐƯỢC BÁO GIÁ, NHÂN VIÊN TƯ VẤN SẼ LIÊN HỆ VỚI BẠN SỚM NHẤT.

đăng ký nhận báo giá cho đơn hàng số lượng lớn

------------------------------------------------------------------------------------
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI 
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LỰA CHỌN SẢN PHẨM PHÙ HỢP
 

 

 

 

 

 


Tin tức liên quan

Bình luận